MASS projekt toob Euroopa kogemuse Eesti õpetajateni

Kuidas rakendada digivahendeid loodusteaduste õppimisel? Kuidas rakendada uurimusliku õppe meetodeid juba varasemates kooliastmetes? Kuidas õpetada loodusaineid neile, kellel koolis hästi ei lähe? Tšehhi, Küprose, Saksamaa, Kreeka, Läti, Hollandi, Poola ja Eesti loodusteaduslikku haridust edendavate organisatsioonide koostöös algatatud projekt MASS (ehk Motivate and Attract Students to Science) proovib neile küsimustele vastata. Projekti raames loodud materjalid leiab[…]