19. nov. 2015

Toetajad

Teadusbussi hoidjaks ja haldajaks on Eesti Füüsika Selts.

Läbi aastate on Teadusbussi tegevust toetanud Tartu Ülikool, TÜ Füüsika Instituut, Haridus- ja Teadusministeerium, SA Archimedes, Hasartmängumaksu nõukogu, Eesti Teadusagentuur ja erinevad EU programmid.

Teadusbuss elab TÜ Füüsikumis, W. Ostwaldi tn 1.

Meie kauaaegne toetaja on AS Eesti AGA: igasuguse gaasid ja erigaasid tulevad sealt.